Ca Khúc: Đợi Chờ - Johnny Johnny (Album: Mặt Trời Bên Kia Mùa Hạ)